جدیدترین اخبار

اخبار 1

کلیه کلاسهای خانم اسلمی در روزهای یکشنبه و دوشنبه

کلیه کلاسهای خانم اسلمی در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 1394/09/22 و1394/09/23 برگزار نمی گردد.

تاریخ برگزاری کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

آدرس ما در سروش

جستجو در سایت

نمایش اوقات شرعی